Extra info over het kasteel

Het kasteel van Olsene en zijn bewoners, de familie Piers de Raveschoot, hebben het dorpsleven en de plaatselijke politiek kleur gegeven. Ruim honderd jaar was een Piers de Raveschoot burgemeester. De laatste telg die de burgemeesterssjerp droeg, was Stanislas Piers de Raveschoot. Zijn dochter Solange was de laatste rechtstreekse afstammelinge die het kasteel bewoonde.

Van oorsprong is het geslacht Piers afkomstig uit Engeland. Een zekere Piers Gaveston, geboren rond 1280, had er bindingen met het Engelse hof, dat hij in het toenmalige Frankrijk vertegenwoordigde. Deze Piers Gaveston behoorde tot de begunstigden van de Engelse kroonprins Edward II en fungeerde tijdelijk als regent. Hij kwam herhaaldelijk in botsing met de Franse hoge adel en werd in 1312 verbannen en vermoord. Sporen van de familie Piers zijn terug te vinden in de omgeving van St.-Omer, waar ze bezitter was van de heerlijkheid Monninckhove.
Voor de eerste keer duikt de naam Piers in Olsene op, als op 26 april 1692 Jan Piers, geboren in Kuurne op 22 december 1654, in het huwelijk treedt met Margaretha Lanckhals, dochter van de toenmalige Olsense kasteelheer.

Dit is het vroegere wapenschild van Olsene

Goed om te weten: Margaretha Lanckhals was nog een rechtstreekse nakomeling van Pieter Lanckhals, die ten tijde van Maximiliaan van Oostenrijk in Brugge terechtgesteld werd, voor de ogen van zijn heer Maximiliaan.  Later heeft Maximiliaan zich tegen de stad gekeerd en de Bruggelingen kregen als straf de verplichting ten eeuwigen dage zwanen op de reien te houden. Dit ter herinnering aan Pieter Lanckhals, die een zwaan in zijn wapen voerde. De familie van Pieter, te beginnen met zijn zoon, was zeven generaties lang eigenaar van de heerlijkheid waarop zich het kasteel van Olsene bevond. De zwanen uit het wapenschild van Olsene (nu Zulte) zijn ook afkomstig van deze familie.

Jan Karel Piers, zoon van Jan, huwde in 1732 met Maria Theodora Triest, vrouw van Raveschoot. Hij was het die het predicaat Raveschoot aan zijn naam toevoegde. Zijn nakomelingen zouden deze naam verder blijven voeren.

Een van de voornaamste leden van het geslacht was Polydoor Jozef Piers de Raveschoot, in Gent geboren op 28 juli 1830 en in Olsene overleden op 26 juli 1872. In 1854 liet hij het oude kasteel slopen, om er het nu nog bestaande kasteel op te trekken. Aan de bouw hiervan werd vijf jaar gewerkt, onder leiding van architect Louis Minard, ook bekend als architect van de gelijknamige schouwburg in Gent.
De familie  Piers de Raveschoot liet ook het klooster en de grot bouwen.

Polydoor had zes zonen, van wie er vier het ambt van burgemeester in Olsene hebben uitgeoefend. Wellicht is dit een unicum in onze geschiedenis dat vier broers opeenvolgend burgemeester zijn van dezelfde gemeente. Stanislas Piers de Raveschoot, de vader van juffrouw Solange, nam daarvan de langste periode voor zijn rekening.

Na de dood van juffrouw Solange werd het kasteel door de erfgenamen verkocht.

Sedert 10 november 1995 is het kasteel door de Dienst Monumentenzorg erkend als monument. Samen met het kasteel werd ook het hele domein (met o.a. de twee palviljoenen in Spaanse stijl, de omwalling, de ijskelder en het neerhof), de twee aanpalende hoeven en de beukendreef rechtover het kasteel in de beschermingsakte opgenomen. Bijna anderhalve eeuw is het kasteel met de vele ramen en de vier ranke hoektorentjes de blikvanger langs de Gentse Steenweg te Olsene. Een site die, door haar historische, wetenschappelijke en landschappelijke waarde, letterlijk om bescherming vroeg om bewaard te worden voor het nageslacht.


Terug naar de vorige pagina