Mens en medemens

De school is een ontmoetingsplaats van kinderen en volwassenen met verschillende eigenschappen en achtergronden. Ontdek hier hoe wij met elkaar omgaan.

In onze samenleving gelden ook mensen- en kinderrechten. Die helpen ons op een goede manier met elkaar om te gaan.

Terug naar het overzicht