Mens en samenleving

Waar mensen samenleven ontstaan altijd groepen waar men bij wil horen: clubs, verenigingen,...
Daarnaast zijn er ook allerlei instellingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen. Denk maar aan de politie, de brandweer, de parochieraad, het Rode Kruis, UNICEF, Greenpeace,...
Opdat alles goed zou verlopen, is het ook nodig dat taken verdeeld worden. Sommigen hebben daarbij meer macht dan de anderen. Zij zijn de leiders van de groep. Ook in het bestuur van ons land en van de Europese Unie is er een taakverdeling. 

 
Clubs - Verenigingen Instellingen Bestuursorganen Ontspanning

Terug naar het overzicht