Waarom een omgevingsboek ?


Het nieuwe leerplan wereldoriŽntatie benadrukt het belang om te vertrekken vanuit de leef- en leeromgeving van het kind. Met de ontwikkeling van een omgevingsboek van de school kunnen we het programma wereldoriŽntatie voldoende afstemmen op de eigen schoolcontext (leerplan p. 129). Een omgevingsboek is niet anders dan een degelijke inventarisatie van alle interessante "situaties" in de omgeving van de school (typische gebouwen, groen, verkeerssituatie, beroepen van ouders, sociale en culturele achtergrond van de kinderen, plaatselijke gewoonten, taalgebruik,...) Die omgeving kan vlakbij zijn, maar ook twintig kilometer verderop.
Door deze gegevens op een systematische manier te centraliseren, hoop ik er een gebruiksvoorwerp van te maken voor onze school. Zowel leerkrachten, leerlingen, ouders en andere belangstellenden kunnen via het internet het omgevingsboek raadplegen.

Dit omgevingsboek is niet af en het zal zeker ook nooit af zijn. Het is de bedoeling om er in de komende jaren steeds verder aan te werken om zo een grote database van onze eigen schoolomgeving te verkrijgen.
Aanvullende suggesties of verbeteringen kunnen altijd doorgestuurd worden naar jufmia@vbsolsene.be.

Opmerking...
Naar aanleiding van het nieuwe leerplan W.O. heb ik dit omgevingsboek gemaakt voor onze school. Na heel wat denk- en zoekwerk ben ik tot dit uiteindelijke ontwerp gekomen.
Ik vind het heel fijn dat dit werk door vele andere scholen ook goed is bevonden. Dat blijkt uit de vele gelijkende voorbeelden die nu op het internet circuleren. Alleen jammer dat het auteursrecht zomaar met voeten wordt getreden door mensen die dit ontwerp zonder mijn goedkeuring geheel (!) of gedeeltelijk namaakten...