Extra info Haltes

Christusfiguur uit de kruisweg"Haltes", zo heet dit kunstwerk, is een alternatieve kruisweg. Een klassieke kruisweg, zoals er in onze kerk ook al jarenlang een hangt, bestaat uit 14 staties die het lijden van Christus op weg naar Golgotha uitbeelden. Met de oproep van de bisschoppen tijdens het Jubeljaar 2000 in het achterhoofd om meer religieuze kunst in de kerk te laten zien, gaf pastoor Alfons Gosseye twee plaatselijke bezielde kunstenaars de opdracht een nieuwe kruisweg te maken.
Een eigentijdse bezinning op lijden, dood en verrijzenis is het geworden. Woord en beeld zitten erin vermengd. Dichter Paul Demets en beeldend kunstenaar Marcase, allebei afkomstig uit Olsene, hebben samen vanuit het niets een nieuw werk gecreëerd.
De dichter heeft zich geïnspireerd op het Lucasevangelie. Hij schreef 'drie gedichten voor een kruisweg' die je tot je moet laten spreken. Je kunt ze lezen en herlezen. Het is zeker stof om te laten bezinken. Maar je moet het zelf ontdekken.
Het werk is opgebouwd uit twee kleuren: blauw en wit. Het bestaat uit in totaal 28 vierkante panelen. Op de donkerblauwe vierkanten wordt het lijdensverhaal uitgebeeld. Het zijn telkens monochrome taferelen van blauw op blauw. Die donkere panelen omringen 5 witte vierkanten die een kruis vormen in het midden van het werk. Het heldere witte licht in het midden
In het midden gaapt een helder wit licht. Het nieuwe leven lijkt zich door het afgebeelde lijden heen een weg te zoeken. Links en rechts van het kruis trekken twee panelen de aandacht: daarop geen Jezusfiguur, maar wel telkens een ontvleesd bot.
Alternatief is deze kruisweg om vele redenen. Bijvoorbeeld omdat ervoor gekozen werd de bekende volgorde van het lijdensverhaal te doorbreken met een kruis dat middenin het lijden staat. Ook omdat dit werk als één geheel bedoeld is. Je moet het in zijn geheel op je laten afkomen. Bij een klassieke kruisweg kunnen de verschillende staties los van elkaar opgehangen worden in de kerk. Zo worden ze dan haltes bij een rondgang. Het gebruik van blauw en wit in verschillende tinten is op zich ook wel bijzonder.
Het maakt 'Haltes' tot een erg meditatief werk.

×Terug naar de vorige pagina